Wiadomości

Zielone światło dla budowy obwodnicy Pułtuska


Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 20-kilometrowy nowy przebieg DK57 i DK61, omijający Pułtusk. Umożliwia ona rozpoczęcie robót, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości.

Co jest do wykonania

Po przekazaniu placu budowy wykonawca inwestycji rozpocznie prace budowlane. Powstanie ok. 16,8 km nowego, dwujezdniowego fragmentu drogi w ciągu DK61 omijającego Pułtusk po zachodniej stronie oraz blisko 3 km jednojezdniowej DK57 poprowadzonej nowym śladem i omijającej Kleszewo oraz Przemiarowo. Wybudowane zostaną cztery węzły: Kacice, Pułtusk Południe, Pułtusk Północ i Lipa. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji jest Strabag. Umowa zawarta w czerwcu 2021 r., o wartości prawie 442 mln zł, jest realizowana w formule Projektuj i buduj. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w I kwartale 2025 r. Do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Procedura odszkodowawcza

Wydanie decyzji ZRID umożliwia wykonawcy rozpoczęcie prac (po przekazaniu placu budowy). Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Mazowiecki. O szczegółach tych procedur można przeczytać tutaj.

Tranzyt ominie Pułtusk

Podstawowym celem budowy tej obwodnicy jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Pułtusku, a także w sąsiednich miejscowościach: Kacice, Kleszewo i Przemiarowo. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK57 i DK61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i Mazowsza na Warmię i Mazury. Przypomnijmy, że sukcesywnie przebudowujemy DK61 pomiędzy Warszawą a Pułtuskiem. W realizacji jest odcinek Legionowo – Zegrze.

Realizujemy Rządowy Program budowy 100 obwodnic

Obwodnica Pułtuska to jedna z dziewięciu obwodnic w województwie mazowieckim ujęta w Rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W zakresie wszystkich obwodnic podjęte zostały działania, które finalnie zakończą się wybudowaniem nowych tras. O zaawansowaniu prac przeczytasz tutaj.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

Wróć