Wiadomości

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PKN ORLEN


Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. odwołała Jacka Krawca ze stanowiska Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. i jednocześnie powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Wojciecha Jasińskiego.

Wojciech Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1972 r.).

Doświadczenie zawodowe: • 1972 - 1983 - zatrudniony w Płocku (m.in. w NBP Odział w Płocku, w Urzędzie Miejskim); • 1983 - 1986 - radca prawny, m.in. w Izbie Skarbowej w Płocku; • 1990 - 1991 - Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w woj. płockim; • 1992 - 1994 - dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie; • 1994 - 1997 - dyrektor Zespołu Finansów i Budżetu, a następnie dyrektor Departamentu Budżetu Państwa w NIK; • 1997 - 2000 członek zarządu, następnie prezes zarządu warszawskiej spółki Srebrna; • 09.2000 – 07.2001 wiceminister sprawiedliwości; • od 2001 poseł na Sejm RP (IV, V, VI i VII kadencji): - 2002 – 2005 - Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej,   - 2007 – 2015 – Przewodniczący Komisji Gospodarki,   - 2005 – 2006, 2015 – Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych,   - członek sejmowej Komisji Skarbu Państwa; • 02.2006 - 10.2007 - Minister Skarbu Państwa. W latach 1998 – 2000 był członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

 

Oświadczenie byłego Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA Jacka Krawca

"Szanując wolę największego akcjonariusza – Skarbu Państwa - oddałem się do dyspozycji Rady Nadzorczej, która w dniu 16 grudnia br. odwołała mnie z funkcji Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA. 

Gdy ponad siedem lat temu zaczynałem pracę w największej polskiej firmie, była ona słabo uporządkowana po wcześniejszych akwizycjach, obarczona swoją historią, a częste zmiany na stanowiskach zarządczych i menedżerskich sprawiały, że Koncern bardziej dryfował niż był realnie kierowany w świadomie wybranym kierunku. Wspólnie z pracownikami udało się to zmienić. Opracowaliśmy i skutecznie realizowaliśmy strategię, przekształcając ORLEN w firmę globalną o przychodach przekraczających 100 miliardów złotych, sprzedającą swoje produkty w 58 krajach, na czterech kontynentach. Koncern po raz pierwszy w historii uzyskał dostęp do własnych, bardzo perspektywicznych złóż ropy i gazu, niebawem odda do użytku nowoczesne i przyjazne środowisku elektrownie gazowe we Włocławku i Płocku, rozwija petrochemię, a klienci detaliczni chętnie kupują produkty sygnowane marką ORLEN na największej sieci stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Zaczynaliśmy w 2008 roku z zadłużeniem przekraczającym 14 mld złotych, za to z dużymi planami inwestycyjnymi, na które nie było wystarczających środków. Nasze działania przyniosły nie tylko znaczące oddłużenie firmy do poziomu ok. 5,5 mld złotych, ale stworzyły możliwości dynamicznego rozwoju, w trudnym postkryzysowym otoczeniu.  Od września 2008 roku kiedy objąłem stanowisko Prezesa Zarządu do dzisiaj, cena akcji PKN ORLEN wzrosła ponad dwukrotnie, a w konsekwencji giełdowa wycena ORLENU wzrosła o prawie 15 mld złotych. Po latach przerwy wróciliśmy do grona firm regularnie wypłacających dywidendę - w ostatnich latach w tej formie trafiło do akcjonariuszy Koncernu 2 miliardy złotych. Nie byłoby to możliwe bez szeregu działań optymalizacyjnych, które wdrożyliśmy oraz profesjonalizmu, zaangażowania i wielkiego wysiłku pracowników całej Grupy ORLEN w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, a od dwóch lat również w Kanadzie. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesów ORLENU serdecznie dziękuję. 

Dziękuję również akcjonariuszom, inwestorom i partnerom biznesowym na całym świecie za zaufanie, którym obdarzali PKN ORLEN. Koncern ma dzisiaj silne fundamenty finansowe, posiada rating inwestycyjny, a poszukując innowacyjnych rozwiązań we współpracy z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i zagranicą przygotowuje się do wyzwań jakie niesie przyszłość. Chciałbym też podziękować moim kolegom z European Round Table of Industrialistsza zaufanie, którym mnie obdarzyli zapraszając mnie jako pierwszego szefa polskiej firmy do tego elitarnego grona. 

Życzę mojemu następcy, by rok 2016 i następne lata obfitowały w kolejne sukcesy ORLENU  -  najcenniejszej polskiej marki." 

 

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

(opr.pb)

Wróć