Prawo

Zmiany w obowiązku wnoszenia opłaty recyklingowej od toreb z tworzyw sztucznych


Zgodnie z najnowszą nowelizacją (Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019r., poz. 1579) od 1 września 2019 r. wszystkie sklepy i placówki handlowe będą zobowiązane do pobierania od klientów opłaty recyklingowej również od toreb z tworzyw sztucznych o grubości 50 mikrometrów i wyższej, które dotąd były z tej opłaty zwolnione.

Od stycznia 2020r. opłatę recyklingową będziemy wnosić w cyklach kwartalnych, a nie rocznych, jak dotąd.

Przypominamy zatem, że za 2019 r. wnosimy opłatę do 31.03.2020 r., a za I kwartał 2020 r. i kolejne: do 15 dnia następnego miesiąca po każdym zakończonym kwartale.

O wszelakich zmianach obowiązków sprawozdawczych w ww. zakresie będziemy informować na bieżąco.

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='12836') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('12836')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}