Wiadomości

Zmiany w zarządzie Petrobaltic


Rada Nadzorcza LOTOS Petrobaltic S.A. wybrała skład Zarządu nowej VI kadencji. Od 15 października br. prezesem Zarządu spółki będzie pan Grzegorz Strzelczyk, natomiast od 5 listopada br. wiceprezesem Zarządu ds. Operacyjnych będzie pan Sławomir Sadowski.

Nową osobą w Zarządzie spółki jest pan Sławomir Sadowski, który związany jest z LOTOS Petrobaltic od 1991 roku, a nieprzerwanie od 2000 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej jako przedstawiciel jej pracowników. Kadencja obecnie działającego Zarządu kończy się 14 października br.

Źródło: Lotos (op.pb)

Wróć