Wiadomości

Zmiany w zarządzie spółki Orlen Gaz

Marek Balawejder, pełniący dotychczas funkcję wiceprezesa Orlen Gaz, zastąpił Bernarda Cichockiego na stanowisku prezesa zarządu.

Marek Balawejder pełnił funkcję Wiceprezesa Orlen Gaz od grudnia 2009 r. Dotychczas w Spółce odpowiadał za Pion Operacyjny, Biuro Tradingu LPG oraz Centrum Obsługi Klienta. Wcześniej pracował jako Dyrektor Biura Biznesu Detalicznego Europa w PKN Orlen, odpowiadając za wsparcie rozwoju oraz monitoring i optymalizację procesów biznesowych w detalicznych spółkach zagranicznych należących do Grupy Kapitałowej PKN Orlen jak Benzina, Orlen Deutschland oraz Ventus Lietuva.
Prezes Marek Balawejder jest absolwentem Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Posiada dyplom MBA, który zdobył w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył m.in. kurs Advance Certiificate in Marketing zgodnie z programem Chartered Institute of Marketing w Londynie.
Znakomita większość dotychczasowej kariery zawodowej nowego Prezesa Zarządu Orlen Gaz związana była z zarządzaniem detalicznymi sieciami rozproszonymi. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Pepsi Co w 1995 r., gdzie przepracował pięć lat. Był też m.in. dyrektorem sprzedaży detalicznej w spółce Polkomtel S.A.
 
 
(bp)


źródło: biuro prasowe Orlen Gaz

Wróć