Najbliższe szkolenia

Kluczowe zmiany w ustawie o podatku akcyzowym od 2018 r.

Zakres tematyczny szkolenia:

 I. E-DD i inne kluczowe zmiany w ustawie o podatku akcyzowym od 2018 r.

1. Zastąpienie stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym kodów Nomenklatury Scalonej kodami stosowanymi w prawie celnym.

2. Szczególne regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy  oraz zwolnionych ze względu na przeznaczenie:

‒       zmiany w Systemie EMCS

‒       pojęcie użytkowników Systemu EMCS

‒       e-DD elektroniczny dokument dostawy

‒       dokument zastępujący e-DD

‒       pojęcie podmiotu wysyłającego

‒       pojęcie podmiotu odbierającego

‒       zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD

‒       warunki zastosowania zerowej stawki akcyzy i zwolnienia ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych

‒       regulacje dotyczące stosowania zabezpieczenia akcyzowego

‒       zmiany dotyczące zapisów w ewidencjach akcyzowych

 

3. Zmiany stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych  przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów.

 

4. Zmiany w zakresie definicji ubytków wyrobów akcyzowych i ich rozliczania.

 

5. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:

‒       właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy - omówienie poszczególnych przypadków,

‒       zasady rozliczania akcyzy i składania deklaracji podatkowych

 

II. Odpowiedzialność za oszustwa podatkowe na gruncie ustawy o podatku akcyzowym

‒       dobra i zła wiara

‒       odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

 

III. Konwojowanie wyrobów akcyzowych - problemy praktyczne

 

IV. Jakość paliw a podatek akcyzowy i opłata paliwowa

 

 

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.