Najbliższe szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

9 kwietnia 2019 r., godz. 10:00

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Dokumenty uprawniające cudzoziemca do pracy w Polsce

2. Podstawy legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce

3. Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwoleń na pracę typu A

  1. Kwestie formalnoprawne oraz wymogi związane ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu A, w tym:

a) Postępowanie przed Powiatowym Urzędem Pracy celem uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych,

b) Postępowanie przed Wojewodą.

  1. Obowiązki pracodawcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę typu A.

 4. Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy

  1. Kwestie formalnoprawne związane ze złożeniem oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  2. Obowiązki pracodawcy po dokonaniu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

5. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę

  1. Okoliczności, w których pracodawca jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca,
  2. Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem cudzoziemca z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

6. Zezwolenia na pobyt czasowy

7. Najczęściej popełniane błędy podmiotów zatrudniających cudzoziemców. Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców.

 

Szkolenie prowadzi: Michał Kołtunowicz, aplikant adwokacki, Kancelaria Kijewski, Graś Kancelaria Prawna Sp.k.

koszt szkolenia:

440 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu do 25 marca 2019 r.

490 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu po 25 marca 2019 r.

420 zł (+23% VAT) /osoba Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych

miejsce szkolenia: siedziba Polskiej Izby Paliw Płynnych, Warszawa, ul. Słomińskiego 19 lok. 521

przewidywana godzina zakończenia szkolenia: 15.00

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia 2019 r.

Wróć