Najbliższe szkolenia

Normy dopuszczalnych ubytków naturalnych paliw płynnych dla stacji paliw

Zakres tematyczny szkolenia:

 

  1. Czy nastąpiły zmiany norm dopuszczalnych ubytków paliw płynnych poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy?
  2. Rodzaje ubytków i niedoborów.
  3. Podstawy prawne ubytków naturalnych paliw płynnych na stacjach paliw.
  4. Normy dopuszczalnych ubytków naturalnych paliw płynnych na stacjach paliw.
  5. Zasady i warunki prawidłowego rozliczania ubytków naturalnych paliw płynnych na stacjach paliw.
  6. Zasady i warunki prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji paliw płynnych na stacjach paliw.

 

Wróć