Najbliższe szkolenia

NOWOŚCI W VAT - SPLIT PAYMENT (system podzielonej płatności); należyta staranność; STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej)

SZKOLENIE ODWOŁANE

12 lipca 2018 r., godz. 10:00

 I. SPLIT PAYMENT (system podzielonej płatności)
 1. Istota mechanizmu i zasad działania podzielonej płatności – nabywca, rodzaj transakcji, waluta, dobrowolność
 2. Obowiązki instytucji finansowych – rachunek VAT, założenie i zamknięcie rachunku
 3. Praktyczne aspekty podzielonej płatności – komunikat przelewu, realizacja płatności, uznanie / obciążenie rachunku, zabezpieczenie innych środków z rachunku VAT
 4. Korzyści – sankcje VAT, odsetki za zwłokę, odpowiedzialność solidarna, zwrot VAT, należyta staranność,
 5. Ograniczenia – blokada środków, zwrot środków,
 6. Wyłączenia
 7. Inne kwestie – płatności zbiorcze, kompensaty, korekty, możliwości umownego wyłączenia, informacje w sprawozdaniach finansowych
 II. Należyta staranność
 1. Przesłanki należytej staranności
 2. Dobre praktyki
 3. Nieprawidłowości w VAT – aktualna sytuacja i orzecznictwo
 III. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej)
 1. Ogólna charakterystyka
 2. Kogo dotyczy STIR
 3. Instytucje zaangażowane
 4. Blokada rachunku
 IV. Podsumowanie i dyskusja

 

Wróć