Najbliższe szkolenia

NOWOŚCI W VAT - SPLIT PAYMENT (system podzielonej płatności); należyta staranność; STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej)

SZKOLENIE ODWOŁANE

11 września 2018 r., godz. 10:00

 I. SPLIT PAYMENT (system podzielonej płatności)

 1. Istota mechanizmu i zasad działania podzielonej płatności – nabywca, rodzaj transakcji, waluta, dobrowolność
 2. Obowiązki instytucji finansowych – rachunek VAT, założenie i zamknięcie rachunku
 3. Praktyczne aspekty podzielonej płatności – komunikat przelewu, realizacja płatności, uznanie / obciążenie rachunku, zabezpieczenie innych środków z rachunku VAT
 4. Korzyści – sankcje VAT, odsetki za zwłokę, odpowiedzialność solidarna, zwrot VAT, należyta staranność,
 5. Ograniczenia – blokada środków, zwrot środków,
 6. Wyłączenia
 7. Inne kwestie – płatności zbiorcze, kompensaty, korekty, możliwości umownego wyłączenia, informacje w sprawozdaniach finansowych

 II. Należyta staranność

 1. Przesłanki należytej staranności
 2. Dobre praktyki
 3. Nieprawidłowości w VAT – aktualna sytuacja i orzecznictwo

 III. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej)

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Kogo dotyczy STIR
 3. Instytucje zaangażowane
 4. Blokada rachunku

 IV. Podsumowanie i dyskusja

Szkolenie prowadzi: mec. Adam Toczyski

koszt szkolenia:

440 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu do 30 sierpnia 2018 r.

490 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu po 30 sierpnia 2018r.

420 zł (+23% VAT) /osoba Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych

miejsce szkolenia: siedziba Polskiej Izby Paliw Płynnych, Warszawa, ul. Słomińskiego 19 lok. 521

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 września 2018 r.

Wróć