Najbliższe szkolenia

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i jego stosowanie w praktyce

12 czerwca 2018 r., godz. 10:00

 Zakres tematyczny szkolenia:

 

1. Wprowadzenie do rozporządzenia RODO

1.1  Podstawowe informacje i definicje.

1.2  Zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny zastosowania RODO.

1.3  Najważniejsze zmiany jakie niesie RODO.

1.4  Mechanizmy przetwarzania danych osobowych w świetle RODO.

2. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych oraz kategorie danych osobowych.

2.1  Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.

2.2  Ochrona danych osobowych w praktyce – obowiązki przy przetwarzaniu danych.

2.3  Istota i znaczenie prawne pseudonimizacji danych osobowych.

2.4  Prawa osób, których dane są przetwarzane i ich wykonywanie.

3. Bezpieczeństwo danych i analiza ryzyka.

3.1  Pojęcie i cele ryzyka.

3.2  Identyfikacja ryzyka.

3.3  Pomiar i analiza ryzyka.

3.4  Postępowanie z ryzykiem.

4. Konsekwencje prawne naruszenia zasad przetwarzania danych oraz nowe zasady kontroli.

4.1  Obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.

4.2  Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

4.3  Odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

4.4  Sankcje karne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Szkolenie prowadził:

Kancelaria Prawna Kijewski Graś 

 

Wróć