Najbliższe szkolenia

SENT OPAŁOWY – co nowego od 1 września 2019 r.

8 października 2019 r., godz. 10:00

szkolenie w Warszawie

tematyka szkolenia:

1. Nowe pojęcia w ustawie SENT (podmiot nabywający, podmiot sprzedający, ZPO, PPO)

1.1 Kto i kiedy ma obowiązek dokonywać zgłoszenia SENT OPAŁOWY

1.2 Wyłączenia z obowiązku dokonywania zgłoszeń SENT w przypadku paliw opałowych

1.3 Kiedy przewoźnik może odmówić przewozu paliwa opałowego?

1.4. System kar pieniężnych

1.5 Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w akcyzie (jaki związek z PUESC)?

1.6 Nowe warunki stosowania stawek akcyzy dla paliw opałowych

1.7 Rejestracja dla potrzeb SENT      

2. SENT LPG – jak i od kiedy?

2.1. Jakie gazy będą podlegały SENT?

2.2. Jakie informacje będą raportować w SENT operatorzy stacji paliw?

2.3. SENT zbiorczy dla LPG

3. NIP na paragonie

3.1. Zmiany dot. definicji paliw i Prawa energetycznego

3.2. Zmiany dot. olejów smarowych i preparatów smarowych

3.3. Zmiany dot. tzw. szybkiego VAT (VAT-14)

3.4. Zmiany dot. odpowiedzialności podatkowej

4. Nowe wskaźniki NCW i redukcji NCW

4.1. NCR w 2020 r. w pigułce

4.2. Nowelizacja ustawy o zapasach obowiązkowych 2019

 

prowadzący szkolenie: KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o.

przewidywana godzina zakończenia szkolenia: 15.00

koszt szkolenia:

440 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu do 23 września 2019 r.

490 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu po 23 września 2019 r.

420 zł (+23% VAT) /osoba Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych

miejsce szkolenia: Warszawa - siedziba Polskiej Izby Paliw Płynnych, ul. Słomińskiego 19 lok.521

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 października 2019 r

Wróć