Najbliższe szkolenia

Techniki sprzedaży

Szkolenie wzmacniające kompetencje sprzedażowe, skoncentrowane wokół budowania długofalowych relacji z klientem. W trakcie zajęć uczestnicy wzmacniają kompetencje,. Które pozwalają wzmocnić ich skuteczność sprzedażową. Analizują sytuacje, w których możliwe jest zainteresowanie klienta posiadanym asortymentem oraz sprzedawanie, pozwalające na finalne zadowolenie klienta. Rozwijane kompetencje są skoncentrowane na wzmacnianiu zaufania klienta do pracownika stacji i budowania długofalowego zaufania do danego punktu.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Psychologia sprzedaży i elementy procesu sprzedaży. Jakie są oczekiwania klienta. Sygnały zakupu
  • Sprzedawanie na stacji paliw. Rola otwarcia i komfort klienta.
  • Sprzedawanie korzyści. Zalety nie zawsze są zaletami. Rola dostrzegania prze klienta korzyści oferowanego produktu.
  • Up selling i Cross selling
  • Zamknięcie sprzedaży
  • Sprzeciw i radzenie sobie ze sprzeciwem klienta

 

 

Wróć