Najbliższe szkolenia

Zasady badania i kontroli jakości paliw płynnych

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Wymagania prawne i normatywne dotyczące jakości podstawowych paliw płynnych (benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, LPG).
2. Etapy kontroli jakości paliw płynnych:
• pobór próbek
• badania laboratoryjne.
3. Zasady pobierania próbek w celu kontroli jakości podstawowych paliw płynnych: normy i przepisy, miejsce poboru próbek, próbka reprezentatywna, inne rodzaje próbek, sprzęt do pobierania próbek, pojemniki na próbki.
4. Zasady wykonywania badań laboratoryjnych: dobór laboratorium, wybór metod badawczych, interpretacja wyników oznaczeń laboratoryjnych wg normy PN-EN ISO 4259.
5. Najczęstsze źródła i przyczyny błędów w procedurach kontroli jakości podstawowych paliw płynnych dopuszczonych do obrotu detalicznego w Polsce (benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, LPG).

 

Wróć