Kalendarium

Forum Dyskusyjne „Rynek paliw płynnych 2016. Wybrane zagadnienia.”

12 maja 2016 r.

Forum Dyskusyjne „Rynek paliw płynnych 2016. Wybrane zagadnienia.”

Konferencja towarzyszyła XXIII Międzynarodowym Targom STACJA PALIW 2016

Podczas dyskusji poruszono takie tematy, jak:

 • Polityka Państwa w zakresie bezpieczeństwa polskiego rynku paliwowego.
 • Polski sektor paliwowy i naftowy wobec wyzwań gospodarki światowej.
 • „Szara strefa” – kluczowy problem branży paliwowej.
 • Polski system podatkowy – konieczność zmian obecnych uregulowań prawnych.
 • Solidarna odpowiedzialność i koncesje na obrót paliwami OPC i OPZ, a szara strefa.
 • Koordynacja działań służb kontrolnych i urzędów wobec walki z nielegalnym obrotem paliwami.
 • Uwarunkowania techniczno-prawne dozorowe i koncesyjne w zakresie infrastruktury i logistyki paliwowej.
 • Zmiany w Unijnym Kodeksie Celnym wprowadzane od 1 maja 2016 r.
 • Funkcjonowanie detalicznego rynku paliwowego – marże, zagrożenia i ceny.
 • Perspektywy rozwoju branży paliwowej i jej dalszego funkcjonowania, czy będzie ustawa naftowa?

W dyskusji udział wzięli:

 1. Mieczysław Borowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego
 2. Andrzej Magryś, AMS Doradztwo i Zarządzanie
 3. Maciej Mitera, Departament Legislacyjny, Ministerstwo Sprawiedliwości
 4. Halina Pupacz, Prezes, Polska Izba Paliw Płynnych
 5. dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
 6. Krzysztof Rutkowski, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o.
 7. Krzysztof Starzec, Dyrektor Działu Paliw, Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o .o.
 8. Maciej Szozda, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Handlu, GRUPA LOTOS S.A.
 9. mec. Adam Toczyski, Polska Izba Paliw Płynnych
 10. Leszek Wieciech, Prezes-Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Relacja z konferencji ukaże się w czerwcowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne".

Wróć