Kalendarium

Spotkanie dystrybutorów oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych

13 maja br. w trakcie trwania XXIII Międzynarodowych Targów Stacja Paliw miało miejsce spotkanie ystrybutorów oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych

W programie spotkania m.in.:

1. Roczne sprawozdanie z działalności Komitetu.

2. Wystąpienia Komitetu, PIPP i indywidualne sprzedawców oleju opałowego do Ministra Sprawiedliwości i Kancelarii Prezydenta w sprawie potrzeby naprawy krzywd wyrządzonych sprzedawcom oleju opałowego - omówienie treści wysłanych pism i otrzymanych odpowiedzi.

3. Zmiany przepisów akcyzowych na olej opałowy i Ordynacji Podatkowej w 2015 r. i ich wpływ na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych (omówienie ostatnich korzystnych wyroków NSA).

4. Sprawy bieżące przy udziale zaproszonych gości. 

5 . Propozycje dalszych działań Komitetu.

 

 

Wróć