Kalendarium

XXI Forum Dyskusyjne "Jakość paliw i perspektywy ich rozwoju"

XXI Forum Dyskusyjne

„Jakość paliw i perspektywy ich rozwoju”

 6 grudnia 2023 r., godz. 10.00

w Radisson Collection Hotel Warsaw, przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie

 Konferencję poprowadzi dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzwyczajny PIMOT, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

 

Planowany program:

Powitanie - Halina Pupacz, Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych

Wprowadzenie - dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzwyczajny PIMOT

1. Zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości w zakresie paliw płynnych i gazowych w roku bieżącym oraz zmiany planowane – Jolanta Pieńkowska, przedstawiciel Departamentu Ropy i Paliw Transportowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska

2. Wyniki kontroli jakości paliw w 2023 roku – Anna Janiszewska, zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej

3. Oznaczanie stabilności oksydacyjnej paliw metodą szybkiego utleniania w małej skali (RSSOT) – opis metody, wyniki badań, wymagania normy PN-EN 590 - mgr inż. Małgorzata Odziemkowska, Kierownik Laboratorium Analitycznego, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

4. E-paliwa - wyzwania energetyczne - prof. dr hab. inż. Lech Sitnik, Politechnika Wrocławska

5. Niekonwencjonalne paliwa etanolowe – prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, Politechnika Warszawska

6. Perspektywy rozwoju przyszłych paliw silnikowych i wyzwania jakim muszą sprostać - dr hab. inż. Zbigniew Stępień, prof. INiG-PIB, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

7. Kierunki rozwoju technologii paliw alternatywnych dla transportu samochodowego i lotnictwa - prof. dr hab. Andrzej Kulczycki, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

8. Jakość i atrybuty techniczne paliwa SAF – mgr inż. Daniel Pruski, Orlen SA

9. Bezpieczeństwo elektryczne pojazdów – mgr inż. Tomasz Detka, Kierownik Grupy Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

 *Wystąpienia w trakcie potwierdzania

Program forum może ulec drobnym modyfikacjom

 

XXI Forum Dyskusyjne „Jakość paliw i perspektywy ich rozwoju” jest kontynuacją
forum dyskusyjnego „O monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, biopaliw, LPG i CNG/LNG”

Udział w konferencji jest płatny. Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty (formularz do pobrania poniżej) na adres:
konferencje@paliwa.pl

Zapraszamy :)

Wróć