O konferencjach

Polska Izba Paliw Płynnych jest organizatorem m.in. konferencji, spotkań regionalnych oraz szeregu spotkań branżowych.

Organizujemy m.in.:

  • forum dyskusyjne „O monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, biopaliw, LPG i CNG/LNG”, któremu towarzyszy dyskusja na tematy związane z szeroko pojętą jakością paliw płynnych w Polsce;

  • spotkania regionalne, podczas których przedsiębiorcy wymieniają się spostrzeżeniami i doświadczeniem, a także sygnalizują problemy występujące na danym mikrorynku;

  • forum dyskusyjne towarzyszące Międzynarodowym Targom STACJA PALIW - „Rynek paliw płynnych. Wybrane zagadnienia”, któremu towarzyszy dyskusja dotycząca bieżącej sytuacji sektora paliwowego w Polsce oraz jego najistotniejszych problemów;

  • Akademię Przedsiębiorcy towarzyszącą Targom STACJA PALIW, cykl trzydniowych prelekcji, szkoleń i warsztatów, podczas których praktycy dzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem, a poruszane tematy dotyczą różnych zagadnień związanych z zarządzaniem, finansami, marketingiem, przepisami i regulacjami prawnymi;

  • spotkanie Sekcji Stacji Franczyzowych PKN Orlen przy Polskiej Izbie Paliw Płynnych - towarzyszące Międzynarodowym Targom STACJA PALIW, podczas którego członkowie Izby prowadzący stacje franczyzowe w barwach PKN Orlen poruszają szereg bieżących, ważnych zagadnień dotyczących prowadzonej działalności, współpracy z koncernem, jak również planów na najbliższe lata;

  • szereg spotkań branżowych, podczas których poruszamy aktualne istotne zagadnienia rynku paliwowego;

  • szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku paliwowym.

Kalendarium konferencji