Strefa przedsiębiorcy

Abolicja dla zadłużonych podatników


20 lutego Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwrócił się z apelem do Premiera Donalda Tuska o przeprowadzenie abolicji dla zadłużonych płatników ZUS. Ich liczba rośnie bowiem w tempie alarmującym. Byt setek tysięcy rodzin jest zagrożony, a przedsiębiorcy masowo bankrutują lub uciekają w szarą strefę.

Jak informuje piątkowy portal money.pl, do propozycji Adama Abramowicza odniosło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo nie przesądza, czy abolicja zostanie przeprowadzona, podnosi jednak wiele argumentów krytycznych. Zwraca m.in. uwagę, że „umorzenie składek wpływa na obniżenie wysokości świadczeń ZUS dla przedsiębiorców i ich rodzin”. Podkreśla też, że ewentualna abolicja przyniesie negatywne skutki dla budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i tym samym negatywnie wpłynie na sytuację podatników nieobjętych abolicją.

Choć argumenty ministerstwa są zasadne, to wymagają one szerszego spojrzenia na problem. Przykładowo pisząc, że umorzenie składek wpływa na obniżenie wysokości świadczeń z ZUS dla przedsiębiorców i ich rodzin, ministerstwo pomija fakt, że wielu małych przedsiębiorców ucieka przed bankructwem w szarą strefę. Już dzisiaj nie płacą więc oni składek ZUS z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Abolicja zusowska z pewnością skłoniłaby wielu z nich do powrotu do legalnej działalności. Setki tysięcy rodzin przestałoby ukrywać się przed organami państwa z powodu nielegalnej działalności, do której popycha przedsiębiorców gwałtowny wzrost wysokości składek społecznych w ostatnich latach.

Podobnie nieprzekonujące jest zwrócenie przez ministerstwo uwagi na fakt, iż polski system ubezpieczeń społecznych ma charakter repartycyjny. Duża część składek windykowanych obecnie przez ZUS nie zostanie nigdy opłacona. Natomiast abolicja, skłaniając przedsiębiorców do powrotu do legalnej działalności, sprawi, że w krótkim czasie środki pozyskiwane do FUS wzrosną.

Dlatego Rzecznik MŚP Adam Abramowicz będzie nadal przekonywał rząd do przeprowadzenia abolicji.

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Wróć