Prawo

Akcja informacyjna MPiT ws. zdublowanych wpisów w CEIDG


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzi akcję informacyjną skierowaną do przedsiębiorców, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wiele wpisów jednego przedsiębiorcy to nieprawidłowość. Wpływa ona negatywnie na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć problem z ustaleniem, który wpis jest prawidłowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, MPiT zachęca przedsiębiorców do uporządkowania wpisów. Mogą tego dokonać, składając wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju:

1.        Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wpis wykreślić, składając wniosek CEIDG-3 (służy on do wykreślenia zdublowanego wpisu).

2.        Jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą i wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie. Można wskazać datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, która rozumiana jest jako ostatni dzień jej wykonywania.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, aby wskazana data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej była prawidłowa. Data ta może być również  datą przeszłą, nawet sprzed kilku lat. Możliwość samodzielnego wskazania daty zaprzestania działalności związana jest z wejściem w życie Konstytucji Biznesu, która przyznała przedsiębiorcom możliwość samodzielnego korygowania m.in. daty rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczej.

Więcej niż jeden wpis w CEIDG ma łącznie ok. 2,7 tys. przedsiębiorców (co stanowi ok. 0,1% wszystkich przedsiębiorców w CEIDG). Do wszystkich zostanie wysłane pismo pocztą elektroniczą oraz tradycyjną, z prośbą o uporządkowanie swojego statusu w CEiDG.

Przedsiębiorca może sprawdzić, czy ma "zdublowane" (aktywne lub zawieszone) wpisy w CEIDG, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie www.firma.gov.pl.W razie pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy: sekretariatdmp@mpit.gov.pl.

Źródło: MPiT (op.pb)

Wróć