Wiadomości

Akcyza paliwowa w 2016 r. pozostanie bez zmian


W Monitorze Polskim (M.P. 2015 nr 0 poz. 1253) na podstawie art. 89 ust. 1b pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, ze zm.). opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016. Stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Zgodnie z obwieszczeniem stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą dla:
1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn
z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1540,00 zł/1000 litrów;
2) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami,
spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1171,00 zł/1000 litrów;
3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1171,00 zł/1000 litrów;
4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych
węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
– skroplonych – 670,00 zł/1000 kilogramów,
– w stanie gazowym – 10,54 zł/1 gigadżul (GJ),
b) pozostałych – 14,22 zł/1 GJ;
5) pozostałych paliw silnikowych – 1797,00 zł/1000 litrów.

Wróć