Prawo

Akty wykonawcze do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej


Od 1 marca obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 397)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 239)

Wróć