Wiadomości

Anwim Wielką Perłą Polskiej Gospodarki!


Spółka Anwim, operator sieci Moya, zajęła 41. miejsce w rankingu Wielkich Pereł Polskiej Gospodarki.

(fot. Rafał Pietrasina, prezes Anwim SA)

Wielkie Perły Polskiej Gospodarki to zestawienie największych polskich firm przygotowane przez magazyn Polish Market, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Warunkiem zakwalifikowania się przedsiębiorstwa do rankingu było osiągnięcie w roku rozrachunkowym przychodów netto w wysokości co najmniej jednego miliarda złotych. Poza tym firmy oceniane były w oparciu o analizę wartości wskaźników charakteryzujących ich kondycję finansową  w czterech aspektach: płynności finansowej, sprawności działania, rentowności oraz zadłużenia.

 - Za obecnością w tym prestiżowym rankingu kryją się 23 lata ciężkiej pracy, które pozwoliły spółce Anwim stać się jedną z największych niezależnych firm sektora paliwowego w Polsce. O naszym sukcesie decyduje konsekwentne dążenie do założonych celów. I nie inaczej będzie w kolejnych latach, w których planujemy dynamiczną ekspansję sieci stacji paliw Moya – mówi Rafał Pietrasina, prezes spółki Anwim S.A.

 

Wróć