Strefa przedsiębiorcy

API KSeF dla środowiska testowego przystosowane do struktur FA(1), FA(2)


Udostępniono zaktualizowaną wersję API Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) środowiska testowego, które obsługuje struktury logiczne FA(1) i FA(2). Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym funkcjonują równocześnie dwie wersje struktur logicznych - FA(1) oraz FA(2). Wdrożenie KSeF to wiele korzyści podatkowych i biznesowych dla przedsiębiorców.

29 czerwca 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP (numer wzoru 2023/06/29/12648) opublikowano zaktualizowany wzór struktury logicznej FA(2).

Wzór zaktualizowanej struktury dostępny jest również na stronie podatki.gov.pl w sekcji KSeF Struktury dokumentów XML.

Celem udostępnienia zaktualizowanej wersji API KSeF środowiska testowego, które równocześnie obsługuje dwie wersje struktur logicznych - FA(1) oraz FA(2), jest przetestowanie nowego rozwiązania przez zainteresowane podmioty zajmujące się rozwojem oprogramowania do fakturowania. Testy umożliwiają dostosowanie systemów informatycznych do wdrożenia KSeF.

Od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpi obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) zacznie obowiązywać w trakcie fakultatywnego KSeF. Ułatwi to przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.

Korzyści wynikające z KSeF:

  • Wdrożenie KSeF pozwoli na optymalizację procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych.
  • Ustrukturyzowane dane z faktur, to nowy standard i przyspieszenie oraz dalsza automatyzacja procesowania tych dokumentów oraz ich automatyczna archiwizacja.
  • Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych – od analityki po inne obszary ich biznesów.
  • Korzystanie z e-faktur to brak konieczności przepisywania danych z dokumentu papierowego do systemu (czy też korzystania z OCR) i ograniczenie błędów ludzkich.

Szczegółowe informacje o KSeF i narzędziach dla podatników dostępne są na stronie podatki.gov.pl/ksef.

Pytania dot. KSeF można kierować na adres info.ksef@mf.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Finansów; https://www.gov.pl/web/finanse/api-ksef-dla-srodowiska-testowego-przystosowane-do-struktur-fa1-i-fa2

Wróć