Wiadomości

BCC: Trzeba uszczelnić system podatkowy tak, aby na rynku działały zasady uczciwej konkurencji


Business Centre Club przekazał Ministerstwu Finansów uwagi do projektu dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu” oraz Załącznika nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka” oraz swoje propozycje do poszczególnych podobszarów ryzyka opisanych w projekcie.

Resort trafnie diagnozuje wiele problemów, jednak zdaniem BCC, działania administracji podatkowej zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego powinny być prowadzone tak, aby legalnie działający przedsiębiorcy nie byli w gorszej sytuacji niż przestępcy. Przekazane przez BCC uwagi dotyczą następujących obszarów:

 1. Doradztwo i inne usługi niematerialne
 2. Działalność agentów sprzedaży
 3. E-handel i usługi informatyczne
 4. Handel elektroniką
 5. Handel hurtowy pozostały
 6. Handel produktami spożywczymi i tytoniem
 7. Motoryzacja
 8. Nieruchomości
 9. Opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne)
 10. Paliwa
 11. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi
 12. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane
 13. Transport i logistyka
 14. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Szczegółowe uwagi: Opinia BCC do projektu dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu”

Wróć