Wiadomości

Będzie więcej zielonej energii PERN


PERN zrobił kolejny krok w kierunku produkowania własnej zielonej energii – spółka rozstrzygnęła postępowanie przetargowe na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych w 9 bazach paliw i ropy. Firma konsekwentnie realizuje działania w obszarze odnawialnych źródeł energii – w trakcie przygotowania jest przetarg na następne lokalizacje.

Podczas postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę przedstawił Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki. W ramach współpracy firma ma za zadanie przygotować koncepcję budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie dziewięciu obiektów PERN, a także pozyskać wszelkie wymagane zgody, pozwolenia i decyzje, niezbędne do uzyskania warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej. Uzyskanie warunków przyłączeniowych to pierwszy z kroków milowych w procesie budowy instalacji PV.
Umowa obejmuje uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznych w 9 lokalizacjach PERN:
Baza Adamowo
Baza Paliw nr 1 w Koluszkach
Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
Baza Paliw nr 10 w Kawicach
Baza Paliw nr 12 w Chruścielu
Baza Paliw nr 17 w Baryczy
Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu
Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach
Zielona energia PERN
Pierwsza instalacja fotowoltaiczna powstała w 2020 roku w bazie paliw w Boronowie jako efekt wdrożenia jednej z prac dyplomowych przygotowanych przez zespół pracowników PERN w ramach organizowanej przez spółkę Akademii Menedżera. Sukces pierwszego projektu był motorem do tworzenia kolejnych.
Oprócz właśnie zakończonego przetargu dot. warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych w 9 bazach PERN, trwa postępowanie na budowę instalacji PV na dachu centrali w Płocku i terenach zielonych wokół budynku PERN, a w trakcie przygotowania jest przetarg dla kolejnych lokalizacji.
Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach PERN to element projektu „PERN producentem zielonej energii”, realizowanego w ramach Strategii PERN na lata 2021 – 2024. Spółka przeznaczy na ten cel aż 130 mln zł.

Źródło: PERN

Wróć