Prawo

Bezgotówkowe wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom będzie forma bezgotówkowa.

Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów pracodawcy mogą żądać od pracowników podania numeru rachunku płatniczego, na który zostanie dokonany przelew ich wynagrodzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że pracownicy nadal jednak będą mogli pobierać wynagrodzenie do rąk własnych.

Pracodawca, w terminie do 21 stycznia 2019 r., będzie zobowiązany poinformować (w formie przyjętej u danego pracodawcy) pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy o konieczności:

- wskazania numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę;

albo

- złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracownicy, którzy dotychczas pobierali wynagrodzenie do rąk własnych, będą zobowiązani dokonać wyboru w ciągu 7 dni od otrzymania ww. informacji i złożyć stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub papierowej. Pracownicy, którzy we wskazanym terminie nie podadzą pracodawcy informacji o numerze rachunku płatniczego, a także nie złożą wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych otrzymają wynagrodzenie za pracę w formie gotówkowej.

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Wróć