Wiadomości

Bezpieczne procesy przeładunku paliw ciekłych. Złącza zrywne od MMR Group MediaTransfer


Bezpieczne procesy przeładunku paliw ciekłych, MMR Group MediaTransfer, Photo by ALE SAT on Unsplash

Artykuł sponsorowany

Zbliżają się wakacje – czas wzmożonych podróży, a co za tym idzie, zwiększonego ruchu na stacjach benzynowych i konsumpcji paliwa. W okresie letnim wzrasta zapotrzebowanie stacji paliw na dostawy, natomiast same procesy przeładunku paliw muszą odbywać się szybko i bezpiecznie. Jak zatem zagwarantować pewne i bezproblemowe procesy napełniania i opróżniania zbiorników paliwowych?

Bezpieczne i sprawne procesy przeładunku paliw ciekłych zależą m.in. od zastosowanych technologii wyposażenia cystern, w tym armatury złącznej. Mogłoby się wydawać, że dostępny asortyment złączy i przewodów dla sektora paliwowego niemal w pełni zaspokaja wszystkie potrzeby odbiorców. Armatura złączna rozwija się jednak wraz z rynkiem, specyficznymi wymogami, a także nowymi regulacjami ze strony urzędów dozorowych. Sektor transferu paliw płynnych wymaga bezpiecznych i szczelnych połączeń między złączami i wężami, przy jednoczesnej możliwości długotrwałego użytkowania i wielokrotnej instalacji. A szczególnie newralgicznymi elementami podczas napełniania i opróżniania zbiorników paliwowych, które wymagają ciągłego rozwijania technologicznego, są złącza zrywne.

Złącza awaryjnego rozłączania

W wyniku nadmiernego naprężenia przewodów rozładunkowych, powstałego na skutek ruchu rozładowywanego pojazdu, może dojść do zerwania przewodu i uszkodzenia instalacji, a przez to do wytworzenia potencjalnie niebezpiecznej atmosfery czy skażenia środowiska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy z paliwami, ale także chemikaliami, gazami czy produktami spożywczymi, zarówno dla obsługi i samej instalacji, jak również środowiska, stosowane są złącza awaryjnego rozłączania (złącza zrywne). Ich podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie przed wypadkami związanymi z uszkodzeniem instalacji rozładunkowych i niepożądanym wyciekiem paliwa.

Istnieje kilka rodzajów złączy awaryjnego rozłączania używanych w zależności od potrzeb i uwarunkowań instalacji. Wśród nich są m.in. złącza na tzw. śruby zrywne, złącza wyzwalane przy pomocy linki lub złącza wyzwalane osiowo, po przekroczeniu zadanej siły zrywnej. Jednak zasada działania jest podobna niezależnie od rodzaju – złącza zrywne zamykają przewód, uniemożliwiając wypłynięcie medium zarówno od strony instalacji, jak i zbiornika.

Nowoczesne złącza zrywne dla przemysłu paliwowego zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były najsłabszym ogniwem przewodu elastycznego, łączącego pojazd z króćcem odbioru. Składają się z dwóch prawie identycznych części, skręconych śrubami łączącymi; mogą być zakończone gwintami lub kołnierzami, w zależności od potrzeby; w większości wyposażone są w zawory grzybkowe lub system klapkowy. Każda z części złącza wyposażona jest w sprężynowe zawory zwrotne, które po rozerwaniu (gdy rozdzielimy obie połówki złącza) zabezpieczają przed wypływem transportowanego medium do otoczenia. Śruby, które łączą obie połówki złącza są tak obliczone, aby przyłożenie do złącza sił poprzecznych lub kątowych spowodowało przekroczenie ich wytrzymałości na rozciąganie, co w efekcie prowadzi do rozerwania połączeń kołnierzowych.

Złącza zrywne od MMR Group Media Transfer

Bezpieczeństwo – fundament działalności MMR Group MediaTransfer

Liczba poszczególnych instalacji w branży oraz wymogów z nimi związanych idzie w parze z rozwojem technologicznym. Z jednej strony na znaczeniu zyskuje możliwość kompleksowej obsługi danej realizacji (nie tylko w zakresie złączy, ale także wcześniejszego projektu, kontaktu z jednostkami dozorowymi czy kompatybilnych urządzeń NO), a z drugiej możliwość realizacji zamówień jednostkowych, chociażby dla pojedynczej sztuki złącza.

MMR Group MediaTransfer nieustannie pracuje nad rozwojem portfolio produktów dla sektora paliwowego – armatury złącznej, ramion przeładunkowych i urządzeń NO. Jednym z najważniejszych czynników, którymi kieruje się dział R&D, jest indywidualizacja rozwiązań w warunkach danego procesu przeładunku oraz bezpieczeństwo – fundament działalności firmy MMR Group. Obecny postęp technologiczny jest tak dynamiczny, że w zasadzie każdego dnia pojawiają się nowe urządzenia lub ich generacje. Powstają też nowe koncepcje jednostek dozorowych, aby jeszcze bardziej usprawniać i zabezpieczać przeładunek mediów. W zgodzie z tymi trendami, MMR Group MediaTransfer unowocześnia certyfikowane aplikacje do napełniania i opróżniania zbiorników paliwowych, w tym armaturę złączną. Tylko oferta produktowo-usługowa rozwijana z koncepcją state-of-the-art-technology może zapewniać bezpieczne procesy przeładunku paliw.

Wróć