Wiadomości

Bliżej do porozumienia z Rosją w sprawie przewozów drogowych


 - Otrzymaliśmy dziś protokół, będący stanowiskiem strony  rosyjskiej w ramach toczących się polsko-rosyjskich negocjacji w sprawie zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. Dokument ten częściowo uwzględnia uzgodnienia z początku lutego – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Obecnie, wraz z przedstawicielami organizacji zrzeszających przewoźników międzynarodowych, które biorą aktywny udział we wszystkich rozmowach z Federacją Rosyjską, MIB analizuje treść przesłanego przez Rosję dokumentu. Pozwoli  to na określenie wspólnego stanowiska do dalszych rozmów, a także terminu kolejnego posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

Protokół przesłany przez Rosję to krok w dobrą stronę. Niestety nie wszystkie ustalenia poczynione podczas dotychczasowych negocjacji zostały w nim uwzględnione – podkreślił wiceminister J. Szmit.

Polskę i Rosję wiąże umowa międzynarodowa z 1996 r., która określa warunki prowadzenia transportu między oboma krajami. Wprowadzone pod koniec ubiegłego roku jednostronnie przez Federację Rosyjską przepisy są z nią sprzeczne i drastycznie, w sposób administracyjny, eliminują polskich przewoźników z tego rynku oraz utrudniają dostęp do polskich towarów. Na takie działania nie ma naszej zgody.

15 lutego 2016 r. minął termin, w którym polscy przewoźnicy mieli czas, by bez problemów opuścić teren Federacji Rosyjskiej na podstawie ubiegłorocznych zezwoleń. Od dziś nie mogą też wjechać na teren Rosji.

MIB jest gotowe do wznowienia rozmów z Rosją, co jest możliwe jeszcze w tym tygodniu.

Źródło: MiB

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

(opr.pb)

Wróć