Wiadomości

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego zakończona


Kierowcy mogą już korzystać z docelowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. To pierwszy z oddanych odcinków tej trasy od Piask pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem.

Budujemy spójną, bezpieczną sieć drogową w każdym regionie kraju. Kilka lat temu zapowiedzieliśmy budowę ekspresowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego i zagwarantowaliśmy, że będzie to pełna, dwujezdniowa obwodnica. Dzisiaj proces budowy zakończył się, a kierowcy uzyskują nową jezdnię nowej, bezpiecznej drogi. Zaś mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego mogą odetchnąć z ulgą: ruch ciężki na ulicach ich miasta zmniejszy się, a poruszanie się po nich stanie się bezpieczniejsze - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. 

Decyzja o dobudowie jezdni

Budowa obwodnicy rozpoczęła się wiosną 2019 r.  W trakcie jej budowy, w związku z planowaną realizacją dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 z Piask do granicy kraju, podjęta została decyzja o dobudowaniu drugiej jezdni na długości ok. 5,4 km.  

Jesienią 2020 r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy, którego przedmiotem była budowa drugiej nitki obwodnicy. Natomiast w listopadzie 2021 r. GDDKiA udostępniła kierowcom pierwszą jezdnię (9,6 km). W rejonie dwóch węzłów (w. Tomaszów Północ i w. Tomaszów Południe) zrealizowany został docelowy, dwujezdniowy układ. 

Pierwotnie dobudowa drugiej nitki planowana była na lata 2025-2026. Podpisanie aneksu z obecnym wykonawcą pozwoliło przyspieszyć udostępnienie pełnego przekroju trasy o około trzy lata. 

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji powstało 14 obiektów inżynierskich, w tym sześć wiaduktów pełniących dodatkowo funkcję przejść dla zwierząt średnich i małych, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz urządzenia ochrony środowiska. Wybudowane również zostały dwa węzły drogowe: Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850 i węzeł Tomaszów Lubelski Południe na włączeniu do DK17.  

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego ma ok. 9,6 km. Wykonawcą jest Mota Engil Central-Europe. Wartość umowy podstawowej to ok. 193,5 mln zł, natomiast wartość zamówienia uzupełniającego (dobudowa drugiej jezdni) to ok. 74 mln zł. Inwestycja została realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 i dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 118,8 mln zł.  

Liczby:

  • Długość obwodnicy - ok. 9,6 km  
  • Długość drugiej jezdni między węzłami - ok. 5,4 km  
  • Koszt budowy dwóch jezdni (wraz z pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) - ok. 365 mln zł  
  • Dofinansowanie z UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) - ok. 119 mln zł  

Kalendarium

18 października 2007 r. - GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

26 marca 2008 r. -  Minister Środowiska wydał postanowienie, uzgodnił przedsięwzięcie i wydał warunki dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

30 maja 2008 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

8 września 2008 r. - wystąpiono do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego  

30 kwietnia 2009 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego  

9 marca 2010 r. - wystąpiono do Wojewody Lubelskiego o wydanie pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, wnioskując jednocześnie o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko  

16 marca 2010 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia  

18 marca 2010 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki zawiesił postępowanie administracyjne do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

23 września 2010 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określił jego warunki  

23 grudnia 2010 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki wydał pozwolenie na budowę  

30 września 2015 r. - GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy  

17 listopada 2017 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji (wykonawca: Mota-Engil Central Europe)  

16 marca 2019 r. - rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego  

23 września 2020 r. - Dyrekcja podpisała aneks do umowy na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, którego przedmiotem było zaprojektowanie i budowa drugiej jezdni. Wartość zamówienia uzupełniającego to ok. 74 mln zł  

8 października 2021 r. - uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Rozpoczęcie prac przy budowie drugiej jezdni  

29 listopada 2021 r. - udostępnienie kierowcom lewej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu 

31 sierpnia 2023 r. – zakończenie budowy prawej jezdni obwodnicy 

S17 w przetargu i przygotowaniu

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Do Wojewody Lubelskiego trafił już wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Zamość Wschód - Zamość Południe. Natomiast dla odcinków Zamość Południe - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne wykonawcy pracują nad projektami budowlanymi oraz dokumentacją potrzebną do złożenia, jeszcze w tym roku, wnioskówo ZRID.  

Z kolei dla odcinków Piaski - Łopiennik, Krasnystaw - Izbica, Izbica - Zamość Sitaniec analizujemy oferty złożone w przetargu. Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik - Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu ubiegłego roku złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura jest w toku. 

Źródło: GDDKiA

Wróć