Wiadomości

CEEP z PIPCh


Central Europe Energy Partners (CEEP) – organizacja reprezentująca w Brukseli sektor energii i przemysł energochłonny z Europy Centralnej – rozpoczyna współpracę z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (PIPC). Celem jest integracja branży na forum europejskim oraz intensyfikacja działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu.

Współpraca z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego to potwierdzenie pozycji, jaką CEEP wypracował w ciągu ostatnich pięciu lat na arenie międzynarodowej, w szczególności w Brukseli.– Naszą największą siłą jest szeroka reprezentacja sektorów, uwzględniająca zarówno producentów, jak i konsumentów energii. Dzięki temu propozycje, jakie prezentujemy na forum unijnym, nie są głosem jednej branży, ale zrównoważonym stanowiskiem, opartym o kompromis i interesy ponad stu milionów Europejczyków. Cieszę się, że do tego głosu dołączają się firmy z sektora chemicznego skupione w PIPC. Wierzę, że dzięki temu będzie on jeszcze mocniejszy i lepiej słyszalny w całej Europie, z pożytkiem dla producentów i konsumentów energii z Polski i całej Europy Centralnej – powiedział Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.

Główne obszary współpracy obu organizacji obejmują działania na rzecz racjonalizacji Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, optymalizacji mechanizmu carbon leakage, rozwoju odnawialnych źródeł energii i wspierania efektywności przemysłu chemicznego. – Z członkami CEEP łączy nas przede wszystkim potrzeba stabilnego otoczenia prawnego oraz bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych. Oba te obszary kształtowane są w głównej mierze na forum unijnym. Aż trzy czwarte prawodawstwa w obszarze mającym wpływ na działanie przemysłów chemicznych i energochłonnych powstaje w Brukseli. Liczę, że dzięki współpracy z CEEP nasi członkowie zyskają unikatowy dostęp do wiedzy i specjalistów oraz dodatkową platformę realizacji strategicznych celów sektora chemicznego – powiedział Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Ważnym polem współpracy obu organizacji będzie dywersyfikacja i bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych w Unii Europejskiej. To kluczowe w kontekście prac nad ostatecznym kształtem Unii Energii, która będzie mieć wpływ nie tylko na sektor energii, ale też cały europejski przemysł. Istotne będzie także wzajemne wsparcie w działaniach mających na celu umacnianie międzynarodowej pozycji członków CEEP i PIPC, a także wspieranie innowacji i technologicznego rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce i Europie Centralnej.

 

Central Europe Energy Partners (CEEP) reprezentuje interesy sektora energii i przemysłu energochłonnego z Europy Centralnej w celu wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. CEEP jest pierwszą organizacją reprezentującą sektor energii i przemysł energochłonny z Europy Centralnej w UE. CEEP działa jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, z główną siedzibą w Brukseli i oddziałem w Berlinie.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Izba w gronie członków skupia m.in. największych producentów chemikaliów, firmy transportowe i dystrybucyjne, przedstawicielstwa firm zagranicznych, biura projektowe i firmy konsultingowe oraz instytuty naukowe.

Źródło:CEEP

Wróć