Strefa przedsiębiorcy

Czas pracy na własnej działalności wreszcie zaliczony do stażu pracy?


Według zapowiedzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk rząd pracuje nad włączeniem czasu pracy na działalności gospodarczej do stażu pracy. Podobne rozwiązanie ma dotyczyć czasu wykonywania obowiązków zawodowych na podstawie umowy zlecenia oraz czasu pracy osób na umowie agencyjnej i świadczącej usługi. Przygotowywane przez MRPiPS przepisy nie obejmą umów o dzieło.


Dzięki planowanym rozwiązaniom przedsiębiorcom, którzy podejmą pracę etatową, łatwiej będzie o dłuższy urlop wypoczynkowy czy o spełnienie kryteriów niezbędnych do przyznania nagród jubileuszowych. Najważniejsza jednak korzyść z wliczenia czasu na działalności własnej do stażu pracy dotyczy wysokości przyszłej emerytury.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz od sześciu lat upominał się o wprowadzenie takich regulacji. Zapewniają one sprawiedliwe traktowanie przedsiębiorców, którzy przy obecnym stanie prawnym są niejako „karani” za swoją aktywność i samodzielność. Pozostaje mieć nadzieję, że rząd, a potem parlament będą szybko procedować ustawę, tak, by weszła ona w życie od 1 stycznia 2025.

Link do aktualności >>> tu <<<

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

Wróć