Wiadomości

Część reklam bez podatku

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości tablic reklamowych (billboardów) budzi spory w orzecznictwie. W jednym z najnowszych wyroków WSA w Warszawie (z 22 lutego 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1913/09) orzekł, że tablice reklamowe, które nie są trwale związane z gruntem, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Przeciwne stanowisko zaprezentował natomiast Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 5 czerwca 2009 r. sygn. akt II FSK 296/08). Firmy, które posiadają tablice reklamowe, mają więc problem. Jeśli nie chcą zapłacić podatku od tablic, które nie są trwale związane z gruntem (np. są przykręcane za pomocą śrub), muszą liczyć się z możliwością powalczenia przed sądami administracyjnymi.
Wyjaśnijmy, że problem dotyczy tylko tablic, które znajdują się na gruntach Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych.
 
WSA w Warszawie, uzasadniając wyrok, stwierdził wprost, że z wyrokiem NSA się nie zgadza. Orzekł, że istniejąca w prawie budowlanym definicja tymczasowego obiektu budowlanego niczego nie zmienia w przypadku kwalifikacji obiektu budowlanego, ponieważ pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego nie pozostaje w żadnym prawnym związku z budynkiem, budowlą i obiektem małej architektury.

Łukasz Zalewski
 
Co jest zdaniem ekspertów podstawowym problemem w zakresie opodatkowania budowli, w tym tablic reklamowych? Czy mimo wielu wątpliwości podatnicy mają szanse w sporze z gminnymi organami podatkowymi ?
 
Więcej: Dziennik Gazeta Prawna 1.04.2010 (64) – str.B2


źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Wróć