Wiadomości

Dane GUS: Przybyło sklepów - zmalała liczba stacji paliw

Według ostatnich danych GUS na koniec 2014 r. szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła prawie 355 tys. i była o 0,3% wyższa niż przed rokiem. 

Największy przyrost powierzchni w m2 zaobserwowano zarówno w sklepach o wielkości 99 m2 i mniej (prawie o 690 tys. m2), jak i tych z przedziału 400-999 m2 (o ok. 240 tys. m2). W obu tych przedziałach wzrost powierzchni wyniósł 4,6%. Wśród wielkopowierzchniowych obiektów handlowych największy wzrost liczby sklepów zaobserwowano w kategorii supermarketów (o 4,8%), jednak wzrost ten nie był już tak intensywny jak w ostatnich latach. W porównaniu z 2013 r. liczba hipermarketów wzrosła nieznacznie (o 0,2%).

Z kolei na koniec 2014 r. szacowana liczba stacji paliw wyniosła 8905 i była o 1,6% niższa niż w roku poprzednim. Największy spadek liczby stacji paliw zanotowano w województwach: lubelskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Najwyższy wzrost zaobserwowano natomiast w województwie śląskim i małopolskim.

 

WIĘCEJ: czytaj kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

Jeżeli leżą ci na sercu aktualne problemy branży, przyjdź na:

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016

11-13 maja 2016r. w EXPO XXI w Warszawie

od ćwierć już wieku organizowane pod tym znakiem:

(opr.pb)

Wróć