Strefa przedsiębiorcy

Dino Polska: dalszy wzrost skali działalności


W I półroczu 2018 r. skonsolidowane przychody Dino Polska wyniosły 2 709,1 mln zł i były o blisko 691 mln zł (34,2%) wyższe niż rok wcześniej. Znacząca poprawa przychodów ze sprzedaży jest wynikiem dalszego dynamicznego rozwoju sieci sklepów Dino o nowe markety oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów.

Dino Polska kontynuuje szybki rozwój sieci, otwierając nowe sklepy i wyszukując kolejne lokalizacje pod dalszą ekspansję. Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino na koniec czerwca 2018 r. wzrosła o 26,4% r/r, do 324,9 tys. mkw.
Dino Polska, zgodnie z przyjętą strategią, planuje przekroczyć liczbę 1200 sklepów do końca 2020 roku. Dalszą ekspansję sieci wspierać będzie czwarte centrum dystrybucyjne w regionie Dolnego Śląska, w Rzeszotarach, które zostanie uruchomione jeszcze w 2018 r. Grupa szacuje capex na 2018 rok na poziomie 600-650 mln zł, w I półroczu nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 288 mln zł.

W sierpniu spółka uzyskała koncesję na sprzedaż paliw płynnych. Grupa Dino rozważa różne opcje rozwoju w tym segmencie rynku. W najbliższym czasie nie planuje jednak otwierania stacji paliw przy sklepach.

Źródło: Dino Polska (op.pb)

Wróć