Strefa przedsiębiorcy

Zaświadczenia do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych


Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomina, że 1 stycznia 2024 r. stracą ważność i przestaną obowiązywać bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

By bezpłatnie przedłużyć zaświadczenie na kolejne 5 bądź 10 lat, trzeba złożyć do jednostki dozoru technicznego wniosek o jego przedłużenie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2023 r.

Złożenie wniosku po tej dacie, będzie wymagało przystąpienia do egzaminu w celu ponownego uzyskania zaświadczenia. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach jednostek dozoru technicznego:

Urzędu Dozoru Technicznego Infolinia UDT: (+48) 22 57 22 100

Informacje UDT na temat przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

FAQ UDT: Przedłużanie zaświadczeń kwalifikacyjnych

Wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

Transportowego Dozoru Technicznego

TDT: Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Źródło: MRiT; https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/do-30-wrzesnia-br-masz-czas-na-przedluzenie-zaswiadczenia-do-obslugi-i-konserwacji-urzadzen-technicznych

Wróć