Wiadomości

Dwie eski w realizacji


Podpisaliśmy umowy na budowę dwóch odcinków dróg ekspresowych: S16 Knyszyn – Krynice oraz S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo. Ten drugi odcinek - wraz z będącym już w budowie fragmentem S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód, tworzyć będzie północną-zachodnią obwodnicę Białegostoku.

Oba odcinki będą budowane w standardzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra plus pas awaryjny. Nawierzchnie będą dostosowane do ruchu ciężkich pojazdów o nacisku osi 11,5 tony. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybiorą wykonawcy.

S16 Knyszyn – Krynice
Przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka S16 Knyszyn – Krynice rozstrzygnęliśmy w styczniu bieżącego roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm - MIRBUD (lider) i KOBYLARNIA - 314,7 mln zł. Wykonawca ma zrealizować inwestycję w systemie Projektuj i buduj w okresie 39 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy).

Dzisiejsze podpisanie umowy pozwoli, zgodnie z planem, uzyskać decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 2025 roku i wybudowanie tego odcinka S16 w latach 2026-2028.

S16 od Knyszyna do okolic Krynic będzie miała 8,44 km długości. Zaprojektowano 12 obiektów inżynierskich w tym cztery wiadukty, sześć przejść dla zwierząt oraz dwa przepusty o funkcji ekologicznej.

Na północy, od strony Knyszyna łączyć się będzie z obecną drogą krajową nr 65 za pomocą ronda. Z kolei na południu, w rejonie miejscowości Krynice połączy się z projektowaną drogą ekspresową S19 (planowany węzeł Dobrzyniewo). Dalej wspólnym przebiegiem S16 i S19 poprowadzona jest do węzła Białystok Zachód (d. Choroszcz), na istniejącej drodze ekspresowej S8.

S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo
Przetarg rozstrzygnęliśmy w grudniu ubiegłego roku. Najniższą cenę 320,8 mln zł. zaproponowała firma Unibep, spełniając zarazem wszystkie kryteria pozacenowe. Realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2028.

Odcinek S19 od istniejącego węzła Białystok Północ (dawniej Sochonie na DK8) do węzła Dobrzyniewo (z węzłem) będzie miał długość 9,47 km. Zaplanowano 18 obiektów inżynierskich, w tym 11 wiaduktów i siedem przejść dla zwierząt

W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł Dobrzyniewo na skrzyżowaniu S19 z S16. Umożliwi wyprowadzenie ruchu w kierunku Ełku (S16) i węzła Białystok Zachód na S8 (kierunek Warszawa – Białystok), a z niego także - w przyszłości - na kierunek Białystok – Lublin (S19).

S19 wokół Białegostoku
Na północ od stolicy województwa trzy odcinki są już w realizacji w systemie Projektuj i buduj, w tym jeden jest na etapie budowy.

  • S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód (10,2 km): umowa podpisana z konsorcjum firm PORR (lider) i UNIBEP na kwotę 405,6 mln zł. Odcinek w budowie od marca bieżącego roku.
  • S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ (13 km): umowa podpisana z firmą Unibep na kwotę 347,79 mln zł.
  • S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo (9,47 km): umowa podpisana z firmą Unibep na kwotę 320,88 mln zł.

Na południe od Białegostoku sytuacja z S19 jest bardziej skomplikowana. Od nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka S19 Białystok Zachód – Ploski oraz odcinka drogi krajowej nr 65 ponownie złożono odwołania i aktualnie sprawa jest procedowana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Tym samym budowa drogi ekspresowej na południe od Białegostoku czeka na rozstrzygnięcie organu odwoławczego. Dopiero po jego decyzji może być podjęta realizacja drogi w podziale na odcinki:

  • Białystok Zach. – Białystok Księżyno, dł. ok. 16,6 km
  • Białystok Księżyno – Białystok Południe wraz z droga krajową nr 65, dł. S ok. 8 km oraz dł. GP ok 13,8 km
  • Białystok Południe – Deniski ok. 15 km

Link do aktualności >>> tu <<<

Źródło:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Białystok

Wróć