Wiadomości

Efektywność energetyczna


Efektywność energetyczna: przedsiębiorcy mogą zrealizować obowiązek efektywnościowy dofinansowując odbiorcom m.in. wymianę urządzeń na bardziej efektywne energetycznie
URE publikuje listę podmiotów, które przygotowały dla odbiorców końcowych programy bezzwrotnych dofinansowań na 2023 rok.
Programy dofinansowań zostały wprowadzone w znowelizowanej w 2021 roku ustawie o efektywności energetycznej[1], jako alternatywa dla rozliczania obowiązku oszczędności energii[2]przez podmioty zobowiązane, jakimi są m.in. przedsiębiorstwa energetyczne. Przepisy umożliwiają przedsiębiorstwom energetycznym współfinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych, a następnie zaliczanie uzyskanych oszczędności na poczet realizacji obowiązku efektywnościowego.

Oznacza to, że z dofinansowań mogą korzystać zarówno odbiorcy w gospodarstwach domowych, jak i podmioty z innych grup (odbiorcy biznesowi, jednostki sektora finansów publicznych). Środki te mogą zostać przeznaczone m.in. na wymianę urządzeń grzewczych oraz wymianę źródeł ciepła lub gazu na urządzenia charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej. Programy obejmują też dofinansowanie przejścia na ciepło systemowe[3].

Podmioty, które przygotowały dla odbiorców końcowych programy bezzwrotnych dofinansowań na 2023 rok

Obecnie takie programy oferuje 25 przedsiębiorstw energetycznych o różnym profilu działalności w różnych częściach kraju. Są wśród nich sprzedawcy, dystrybutorzy oraz przedsiębiorstwa świadczące jednocześnie usługi dystrybucyjne i sprzedające określony rodzaj (nośnik) energii (energię elektryczną, gaz ziemny, ciepło systemowe).

Programy zgłoszone na 2023 rok w zdecydowanej większości mają zasięg lokalny lub regionalny i realizowane są na obszarach funkcjonowania podmiotów, które je przygotowały. Zdarzają się jednak programy, które swym zasięgiem obejmują obszar całej Polski. Poniższa mapa wskazuje miasta - siedziby przedsiębiorstw, które będą realizować programy w 2023 roku.

Więcej informacji w artykule znajdującym się pod linkiem https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10824,Efektywnosc-energetyczna-przedsiebiorcy-moga-zrealizowac-obowiazek-efektywnoscio.html

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki 

Wróć