Wiadomości

„Estońscy” oszuści wciąż okradają firmy paliwowe


„Gazeta Wyborcza” w artykule ">>Estońscy<< oszuści koszą spółki paliwowe” powraca do tematu przestępców, którzy okradają polskie firmy.

Oszuści, którzy działają od ponad roku, posługując się sfałszowanymi dokumentami, ściągają fikcyjne należności. „Wyborcza” opisuje przypadek firmy Oil Tank z Wrocławia, której estońska spółka Andvens Invest OU z siedzibą w Tallinnie kazała zapłacić 1,3 mln euro na podstawie spreparowanych weksli. Gdy firma odmówiła zapłaty, oszuści – mając w ręku wyrok nieistniejącego sądu polubownego – skierowali sprawę do sądu okręgowego, a ten tylko przybił swoją pieczątkę i kwestia „spornych należności” trafiła do komornika, który zajął konta bankowe wrocławskiej firmy. Na szczęście w tym przypadku komornik, wiedząc o toczącym się postępowaniu prokuratorskim wobec estońskiej firmy, przelewał pieniądze na konto depozytowe sądu i ostatecznie cała kwota po umorzeniu postępowania wróciła do Oil Tank. Jednak z powodu zajęcia kont firma paliwowa musiała zawiesić działalność. „Wyborcza” informuje, że do tej pory oszuści ukradli co najmniej 25 mln zł z 40 przedsiębiorstw.

Czytaj więcej:

"Estońscy" oszuści koszą spółki paliwowe. Wyprowadzają miliony z kont, Małgorzata Kolińska-Dąbrowska, "Gazeta Wyborcza", 12.08.2015 05:00

"Paliwa Płynne": Jak są rabowane polskie spółki paliwowe

 

Fot. Pixabay.com

Wróć