Wiadomości

GDDKiA: Ułatwiamy dojazd do S7 Lesznowola – Tarczyn


Oddano do ruchu węzeł Antoninów na drodze ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Południe. To pierwsza z zapowiadanych przy udostępnieniu kierowcom ciągu głównego zmian, które ułatwią dojazd do nowej wylotówki na Kraków, mieszkańcom okolicznych miejscowości a także Piaseczna.

– Kolejny węzeł na drodze ekspresowej S7 został oddany do ruchu. Systematycznie zwiększamy dostępność dróg szybkiego ruchu. Możliwość budowy dużej liczby węzłów jest tą przewagą, jaką drogi ekspresowe mają nad autostradami: dlatego dzisiaj wśród dróg w budowie jest najwięcej „S-ek”. Chcemy, aby z dobrodziejstwa rozwoju mogło korzystać jak najwięcej mieszkańców naszego kraju. Na tym polega rządowa strategia zrównoważonego rozwoju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Trwają ostatnie prace przy węźle Tarczyn Północ. Po ich zakończeniu oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie także ten węzeł zostanie udostępniony do ruchu. Nastąpi to w ciągu najbliższych tygodni. Wykonawca inwestycji kontynuuje budowę dróg serwisowych, lokalnych, pary Miejsc Obsługi Podróżnych Mieszkowo, a także przy ogrodzeniu drogi ekspresowej. Zgodnie z umową wykonawca ma zrealizować te prace do I kwartału 2024 r. To pozwoli rozpocząć remont dotychczasowego przebiegu DK7, 17 km od Sękocina Starego do Rembertowa. Zakończenie tych prac, a tym samym całego kontraktu zgodnie z podpisaną umową przewidziano na koniec III kwartału 2024 r. 

Przypomnijmy, że przed weekendem majowym udostępniono kierowcom ciąg główny S7 pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn na zasadzie przejezdności, w pełnym przekroju dwóch pasów ruchu na odcinku ponad 17-kilometrów trasy. Połączono funkcjonujące już odcinki S7 od strony Warszawy i Grójca i tym samym zmieniono układ komunikacyjny na południe od stolicy Polski. GDDKiA rozdzieliła wspólny przebieg dwóch dróg ekspresowych, S7 i S8, który dotychczas kumulował się na odcinku pomiędzy węzłem Opacz na Południowej Obwodnicy Warszawy oraz Jankami. Trasa wylotowa w kierunku Krakowa rozpoczyna się na węźle Warszawa Lotnisko, a dwujezdniową drogą dojedziemy do położonej blisko 230 km dalej granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Udostępniono węzeł Złotokłos, a na sąsiednich odcinkach pełną funkcjonalność zyskały węzły Lesznowola oraz Tarczyn Południe. 

Od 2021 roku nowy wykonawca

Pierwszą umowę na realizację odcinka Lesznowola – Tarczyn Północ w trybie Projektuj i buduj podpisano w sierpniu 2017 r. Jednak wykonawca, firma IDS-BUD, pomimo wielokrotnych wezwań nie realizowała prac objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała, by inwestycja została skutecznie zakończona. W III kwartale 2020 roku Dyrekcja musiała rozwiązać umowę i ogłosić przetarg na dokończenie niezrealizowanych prac. W czerwcu 2021 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą odpowiedzialnym za kontynuację robót, firmą Intercor. Jej wartość to ponad 510 mln zł.

Trzy zadania realizacyjne

Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki pomiędzy węzłami:  

  • Warszawa Lotnisko – Lesznowola, o długości 6,6 km, oddana do ruchu 30 sierpnia 2022 r.  
  • Lesznowola – Tarczyn Północ, o długości 14,8 km, udostępniona do ruchu 28 kwietnia 2023 r.  
  • Tarczyn Północ – początek obwodnicy Grójca, o długości 7,9 km, oddana do ruchu w grudniu 2020 r.  

Trasa główna to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu z rezerwą pod budowę trzeciego. Wjazd na nową drogę umożliwiają już węzły: Zamienie, Lesznowola, Złotokłos i Tarczyn Południe. Dwa kolejne, Antoninów i Tarczyn Północ, są jeszcze w trakcie realizacji.  

Dofinansowanie ze środków UE

Droga ekspresowa S7 na odcinku Warszawa – Grójec powstała przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków o łącznej długości 29,3 km wynosi ok. 542 mln zł, a łączny koszt realizacji ponad 2,1 mld zł. 

S7 Warszawa – Kraków i dalej na południe

GDDKiA systematycznie skraca czas podroży pomiędzy dawną i obecną stolicą Polski. Łączymy zbudowane wcześniej odcinki dróg ekspresowych w długi ciąg i realizujemy kolejne. Wraz z oddaniem odcinka Lesznowola – Tarczyn kierowcy mają do dyspozycji blisko 230 km dwujezdniowej trasy od węzła Warszawa Lotnisko do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Jeszcze we wrześniu udostępnione zostanie blisko 19 km od granicznego Moczydła do Miechowa. W realizacji są kolejne dwa odcinki, Miechów – Szczepanowice (5,3 km), a także Widoma – Kraków Nowa Huta (18,3 km). Kierowcy korzystają już z położonego pomiędzy nimi 13-kilometrowego odcinka Szczepanowice – Widoma oraz blisko siedmiokilometrowego od Nowej Huty do węzła Kraków Bieżanów na skrzyżowaniu z autostradą A4. W ekspresowym tempie całą blisko 293-kilometrową trasę z Warszawy do Krakowa przejedziemy przed końcem 2024 r.  
W drodze na południe od Krakowa mamy już ponad 31 km drogi ekspresowej od Myślenic do Rabki-Zdroju z tunelem pod górą Luboń Mały. Trwają już prace przy opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla ok. 35 km dwujezdniowej drogi od Rabki-Zdroju do Chyżnego i granicy ze Słowacją. 

Źródło: GDDKiA

Wróć