Wiadomości

GIOS najlepszy w Europie.


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska został najlepiej oceniony w badaniach pyłu zawieszonego spośród 20 laboratoriów w Europie. To ocena fachowości osób pracujących codzienne nad wynikami, które trafiają na Portal Jakości Powietrza. Pochwała precyzyjności i poczucia profesjonalizmu pracy na rzecz społeczeństwa.

W bieżącym roku działające w strukturach GIOŚ Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego brało udział w badaniach porównawczych organizowanych przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej.

Na 20 laboratoria z całej Europy, które brały udział w badaniach, Krajowe Laboratorium Referencyjne GIOŚ osiągnęło najlepsze wartości zarówno pod względem pomiarów pyłu zawieszonego metodami referencyjnymi, jak również przy wykorzystaniu metody automatycznej pomiaru pyłu zawieszonego PM10.

„Ocena GIOS jako najlepszego laboratorium w Europie to wielki zaszczyt i potwierdzenie naszych kompetencji. Bardzo się cieszymy. Zawsze podkreślamy, że nasze urządzenia są najbardziej wiarygodne, a wyniki są na bieżąco podawane do publicznej wiadomości” – mówi p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk i dodaje – „recenzja wyrażona przez organ Unii Europejskiej potwierdza to i motywuje nas do jeszcze lepszej pracy oraz dbania o nasze środowisko jeszcze lepiej”.

Ocena dotyczyła badań porównawczych dla oznaczania zanieczyszczeń gazowych, jak też badań porównawczych oznaczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Krajowe laboratorium GIOŚ potwierdziło swoje kompetencje osiągając bezbłędne wyniki. Szczególną uwagę warto zwrócić na wyniki osiągnięte w badaniach pyłu zawieszonego. Pyły zawieszone, szczególnie te najdrobniejsze cząstki o średnicy poniżej 2,5 mikrometra, które mają możliwość przedostawania się wraz z wdychanym powietrzem do płuc, a następnie przenikania do naszego krwioobiegu. Jednak to nie sam pył jest największym zagrożeniem dla naszego zdrowia, ale substancje, które się na nim osadzają i w wraz z nim wnikają do naszego organizmu, przede wszystkim metale ciężkie i benzo(a)piren.

Mając na uwadze, iż głównym zadaniem Krajowego Laboratorium Referencyjnego jest nadzór nad wszystkimi pomiarami jakości powietrza prowadzonymi w Polsce w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, można śmiało stwierdzić, iż pomiary dokonywane przez GIOŚ są prowadzone przy wykorzystaniu najlepszych metod pomiarowych i w najlepszy możliwy sposób.

Potwierdza to też fachowość osób pracujących w GIOŚ i dbających o codzienne wyniki, które trafiają na Portal Jakości Powietrza. Pracownicy dbają aby pomiary były jak najbardziej precyzyjne i dawały społeczeństwu jak najdokładniejszą informację dotyczącą czystości, bądź nie, otaczającego nas powietrza.

Pomiary są prowadzone przy wykorzystaniu najlepszych metod pomiarowych i w najlepszy możliwy sposób. Potwierdza to też fachowość osób pracujących w GIOŚ i dbających o przekazywane wyniki pomiarów. 

W Polsce funkcjonuje 285 stacji pomiarowych, w tym 209 stacji automatycznych lub automatyczno-manualnych, z których jednogodzinne wyniki udostępniane są na bieżąco na portalu „Jakość Powietrza” i w aplikacjach mobilnych GIOŚ. Pozostałe stacje to stacje manualne mierzące stężenia pyłu zawieszonego PM10 lub/i pyłu zawieszonego PM2,5. Przy czym część filtrów, na których gromadzony jest pył PM10, jest następnie  analizowana w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ pod katem zawartości benzo(a)pirenu oraz metali ciężkich.  Wyniki z pomiarów manualnych udostępniane są na portalu po około 1-1,5 miesiąca od poboru próby.

 

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wróć