Wiadomości

Komentarz GL S.A. do decyzji UKS w Bydgoszczy

Zarząd Grupy Lotos S.A. poinformował, że 14 października 2015 r. spółka złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku odwołania od dwóch decyzji wydanych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.

W decyzjach Dyrektor UKS stwierdził, że transakcje, w których uczestniczyli dwaj kontrahenci Grupy Lotos, związane były z udziałem w oszustwie podatkowym i zarzucił spółce brak dołożenia należytej staranności podczas ww. czynności.Urząd określił wysokość zaległego zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług na kwotę ok. 161 mln zł. Dodatkowo odsetki od zaległości podatkowej szacowane są na ok. 78 mln zł.

Poniżej komentarz Grupy Lotos:

"Grupa LOTOS S.A. uważa decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy za całkowicie nieuzasadnione i odwołała się od nich do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku. LOTOS jest w tej sprawie stroną poszkodowaną i nie powinien być karany za oszustwa dokonywane przez nieuczciwych kontrahentów.

UKS w Bydgoszczy zarzucił spółce niedochowanie należytej staranności przy doborze kontrahentów w latach 2010 i 2011, twierdząc, że LOTOS powinien wiedzieć o tym, że transakcje jakie zawierał, wiązały się i były konsekwencją oszustwa podatkowego, popełnionego na wcześniejszym etapie obrotu. Transakcje były związane z zakupem przez LOTOS komponentów do paliw. Sprawa nie dotyczyła obrotu paliwami w ramach tzw. „szarej strefy”, a decyzje UKS nie są oparte o przepisy o tzw. solidarnej odpowiedzialności.

LOTOS zarzuty uważa za bezzasadne i stoi na stanowisku, że podstawowym zadaniem spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, a nie prowadzenie w zastępstwie organów Państwa dochodzenia dotyczącego wiarygodności podatkowej swoich kontrahentów.


UKS nie tylko nie wykazał, że LOTOS nie dochował należytej staranności, ale również nie określił na czym dochowanie należytej staranności mogłoby w tym przypadku polegać.

LOTOS – uczciwy podatnik, który w ubiegłym roku wpłacił do budżetu państwa oraz kas samorządów 9,6 mld zł podatków, na skutek decyzji UKS odpowiada za proceder, o którym nie wiedział i nie mógł wiedzieć.

Na żadnym etapie trwającego wiele miesięcy postępowania nie pojawiły się zarzuty, że spółka i jej pracownicy mieli jakikolwiek bezpośredni lub pośredni związek z tą sprawą.

Mimo tego Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy określił spółce na nowo wysokość zobowiązań z tytułu podatku VAT za rok 2010 oraz rok 2011 i wykazał zaległości w kwocie 48,4 mln zł za rok 2010 oraz 112,5 mln zł za rok 2011.

LOTOS oczekuje z niecierpliwością pozytywnej odpowiedzi na odwołanie skierowane do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku oraz zwrotu ww. wpłaconych kwot z tytułu podatku VAT za lata 2010 i 2011."

Marcin Zachowicz

Rzecznik Prasowy

Grupa LOTOS S.A.

 

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

Jeżeli leżą ci na sercu aktualne problemy branży, przyjdź na XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016 w dniach 11-13 maja 2016r. EXPO XXI Warszawa 

Organizator:

 

Wróć