Wiadomości

Grupa ORLEN integruje działalność transportową


ORLEN Transport przejął od ORLEN Paliwa część zakładu świadczącą usługi przewozu paliw. W ten sposób cała działalność koncernu w zakresie transportu drogowego znalazła się w jednej spółce. Integracja umożliwi dalszą optymalizację usług przewozowych i wzmocnienie potencjału logistycznego Grupy ORLEN.

Gdy w 2021 roku odkupiliśmy 100% udziałów w ORLEN Transport i spółka ta wróciła do Grupy, zapowiadaliśmy nie tylko odbudowę własnych mocy transportowych, ale też integrację logistyki drogowej w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN. Skupienie całej działalności transportowej w ramach jednego podmiotu poprawi efektywność zarządzania tym segmentem, usprawni procesy zakupowe związane z rozwojem i serwisowaniem parku maszynowego, ułatwi modernizację i przyczyni się do podniesienia poziomu usług świadczonych klientom. W najbliższym czasie planujemy m.in. wyposażenie wszystkich pojazdów w inteligentne systemy bezpieczeństwa  oraz działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej ORLEN Transport. Efektem integracji będzie wzmocnienie pozycji koncernu na rynku przewozów drogowych paliw – mówi Michał Róg, Członek Zarządu ds. Handlu i Logistyki ORLEN.

W ramach integracji, do ORLEN Transport trafiło dodatkowe 135 jednostek transportowych i 225 kierowców. Dzięki połączeniu, Spółka dysponuje obecnie nowoczesną flotą ponad 330 zestawów do przewozu towarów niebezpiecznych ADR klasy II i III, czyli paliw płynnych, w tym gazu. Zatrudnia ponad 1000 pracowników, w tym ponad 900 kierowców. ORLEN Transport rozpoczął już realizację kontraktów w zakresie przewozów paliw płynnych na rzecz ORLEN Paliwa oraz klientów tej spółki na terenie całej Polski.

Wieloletnie doświadczenie oraz wysokie kompetencje w zakresie transportu pozyskane od ORLEN Paliwa, pozwolą nam nie tylko na wzmocnienie procesów logistycznych wewnątrz Grupy, ale również na poszerzenie skali naszej działalności. Da nam to możliwość wyjścia z usługami transportu paliw płynnych poza granice naszego kraju. Połączenie pozwoli nam także zwiększyć skalę inwestycji m.in. w tabor. W przyszłym roku wydamy na to ponad 140 mln zł – mówi Mirosław Zubek, Prezes Zarządu ORLEN Transport.

ORLEN Transport to jeden z największych w Polsce dostawców usług transportu drogowego. W 2022 r. spółka przewiozła ponad 7,1 mln m sześc. paliw płynnych. Przychody spółki, generowane w oparciu o długoterminowe umowy z Grupą ORLEN i innymi koncernami paliwowymi, w 2022 r. wyniosły 193,6 mln zł. W 2015 r. podjęto decyzję o sprzedaży ORLEN Transport prywatnemu przewoźnikowi. W związku z rosnącymi potrzebami logistycznymi dynamicznie rozwijającego się koncernu, w 2021 r. Zarząd ORLEN zdecydował o ponownym włączeniu spółki do Grupy Kapitałowej.

Źródło: Orlen

Wróć