Wiadomości

HVO100: Przyszłość Odnawialnych Źródeł Energii


W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych, świat zwraca się ku alternatywnym źródłom energii. Jednym z obiecujących kierunków jest paliwo HVO100, które stanowi ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych. HVO100, znane również jako olej napędowy parafinowy (hydrotreated vegetable oil – HVO), to w pełni syntetyczne paliwo diesel produkowane z odnawialnych źródeł. Jest to paliwo drugiej generacji, które nie tylko zmniejsza zależność od ropy naftowej, ale także oferuje znaczące korzyści środowiskowe. Prekursorem ekologicznego diesela była fińska firma rafineryjna Neste.

Proces Produkcji:
HVO jest produkowany z olejów roślinnych, takich jak olej palmowy lub rzepakowy, oraz z odpadów tłuszczowych, w tym nawet z oleju po smażonych frytkach. Produkcja HVO100 opiera się na procesie hydrogenizacji. Hydrogenizacja olejów i odpadów roślinnych to proces chemiczny, w którym wodór jest dodawany do cząsteczek tłuszczu w obecności katalizatora. W wyniku tego procesu podwójne wiązania w cząsteczkach tłuszczu zostają nasycane, a płynne oleje przekształcają się w stałe tłuszcze[1].

Zalety Ekologiczne:
HVO100 jest uznawane za neutralne pod względem emisji ditlenku węgla, ponieważ rośliny wykorzystywane do jego produkcji pochłaniają CO2 podczas wzrostu. Ponadto, spalanie HVO100 w silnikach z zapłonem samoczynnym prowadzi do znacznej redukcji emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu i cząstki stałe. Szacuje się, że spalanie HVO100 emituje od 50 do 90% mniej ditlenku węgla w porównaniu do oleju napędowego[2].

Zastosowanie i Kompatybilność:
Jedną z głównych zalet HVO100 jest jego kompatybilność z istniejącymi silnikami Diesela. Paliwo to może być stosowane bez konieczności dokonywania modyfikacji w silniku, co sprawia, że jest łatwe w implementacji. HVO100 znajduje zastosowanie zarówno w transporcie drogowym, jak i lotniczym, oferując alternatywę dla paliw kopalnych.

Wyzwania i Perspektywy:
Mimo wielu zalet, HVO100 stoi przed wyzwaniami związanymi z dostępnością surowców i kosztami produkcji. Rozwój technologii i zwiększenie skali produkcji mogą przyczynić się do obniżenia cen i szerszej dostępności tego paliwa. W 2011 roku w Europie rozpoczęto masową produkcję paliwa HVO. Od tego czasu do obrotu handlowego dopuszczono je nie tylko w krajach nordyckich, ale także w Austrii, Belgii, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Słowacji, Węgrzech i Włoszech. Ostatnio do listy dołączyły także Czechy[3]. To przełomowe paliwo stanowi alternatywę dla diesela, a dzięki coraz większej dostępności staje się realną szansą na drugie życie dla klasycznych jednostek napędowych. W 2022 roku czeski zakład Orlen – Unipetrol w Litvinovie uzyskał certyfikację umożliwiającą produkcję petrochemiczną z wykorzystaniem uwodornionych olejów roślinnych. Orlen poinformował również, że technologie wykorzystujące te oleje zostaną wdrożone w zakładzie PKN Orlen w Płocku. W 2024 roku planuje się uruchomienie instalacji HVO, o zdolności produkcyjnej 300 tys. ton rocznie. W marca br. UNIMOT Paliwa – spółka grupy UNIMOT wprowadził do sprzedaży HVO100[4]. Najbliższa stacja Grupy UNIMOT – Avia znajduje się przy ulicy Wieniawskiego 18, w Chorzowie.

Podsumowanie:
HVO100 to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i energetyki przyszłości. Jego ekologiczne zalety i łatwość wdrożenia czynią go atrakcyjnym wyborem dla przemysłu transportowego i mogą odegrać kluczową rolę w osiągnięciu celów klimatycznych.

Źródło: Instytut Technologii Paliw i Energii

Wróć