Strefa przedsiębiorcy

6. Pakiet sankcji wobec Rosji: MKiŚ przypomina przedsiębiorcom o konieczności raportowania danych


Obowiązki sprawozdawcze mogą dotyczyć firm posiadających koncesje na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ), magazynowanie paliw ciekłych lub podmiotów przywożących, które są wpisane do rejestru (RPP).
3 czerwca 2022r. zostało przyjęte Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zgodnie z tym rozporządzeniem[1] na terenie Unii Europejskiej wprowadzony został zakaz zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, jeżeli pochodzą one z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji. Zakazano również[2] świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej lub też wszelkich innych usług związanych z zakazem ustanowionym w ust. 1. tegoż rozporządzenia.

Jednocześnie z zakazów tych wyłączona została ropa naftowa dostarczana do państw członkowskich rurociągiem.

W związku z wprowadzonymi sankcjami wprowadzono również obowiązki sprawozdawcze. Mogą one dotyczyć firm, które posiadają koncesje na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ), magazynowanie paliw ciekłych lub podmiotów przywożących, które są wpisane do rejestru (RPP).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało wzory specjalnych formularzy sprawozdawczych, które należy składać co kwartał na adres MKiŚ.

Więcej informacji na temat obowiązków sprawozdawczych związanych z 6. Pakietem sankcji znajduje się w informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Źródło: URE 

Wróć