Wiadomości

II Forum Akcyzowe rozpoczyna prace


  • 12 października rozpoczęło się II Forum Akcyzowe. To kontynuacja transparentnego dialogu z przedstawicielami przedsiębiorców, branży doradczej, administracji, a także naukowcami i lekarzami
  • W trakcie pierwszego dnia Forum uczestnicy prowadzą dialog na temat opodatkowania papierosów tradycyjnych i e-papierosów, a 13 października poruszą kwestię opodatkowania wyrobów nowatorskich, produktów innowacyjnych i suszu tytoniowego.

Forum Akcyzowe – kontynuacja dialogu z rynkiem

Trwające posiedzenie Forum Akcyzowego otworzył minister Jan Sarnowski.

Forum Akcyzowe cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wszystkich podmiotów działających na rynku, w tym małych i średnich przedsiębiorców. Podczas dwudniowego posiedzenia każda osoba zainteresowana podjęciem dyskusji na temat wypracowanych propozycji grup roboczych może zabrać głos i przedstawić swoje postulaty i opinie. Posiedzenie plenarne to kluczowy moment w pracach Forum Akcyzowego. To dziś i jutro nabiorą kształtu rekomendacje, które będą stanowić wspólny głos rynku w zakresie kierunków prowadzonej polityki podatkowej  – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Forum to miejsce dialogu na temat akcyzy, które zebrało ponad 140 przedstawicieli przedsiębiorców, branży doradczej, administracji, naukowców, zawodów medycznych. Spotkania Forum i grup roboczych są w pełni transparentne, a ich prace są transmitowane na żywo na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.

Każdy uczestnik biorący udział w Forum Akcyzowym ma możliwość swobodnej wypowiedzi i zgłaszania swoich uwag do wypracowanych przez grupy robocze dokumentów.

Prace Forum Akcyzowego

W trakcie I Forum Akcyzowego (czerwiec 2021) zostały powołane cztery grupy robocze zajmujące się opodatkowaniem papierosów tradycyjnych, płynu do e-papierosów, wyrobów nowatorskich i produktów innowacyjnych oraz suszu tytoniowego. Grupy robocze spotkały się łącznie niemal 30 razy i przedstawiły propozycje, które może zaopiniować każdy uczestnik Forum Akcyzowego.

Po zakończeniu posiedzenia Forum wszyscy uczestnicy będą mogli przesyłać pisemne uwagi do propozycji grup roboczych, a także przedstawić opinię, która będzie stanowiła załącznik do rekomendacji Forum Akcyzowego.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wróć