Strefa przedsiębiorcy

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Prawo dla przedsiębiorców – „Wsparcie państwa na rzecz MŚP”


Cykl ogólnopolskich konferencji naukowo-praktycznych pod hasłem „Prawo dla przedsiębiorców” stanowi wspólną inicjatywę Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom, przed którymi stoją przedsiębiorcy, Komitet Organizacyjny postanowił ponownie połączyć potencjał naukowy oraz praktyczne doświadczenia Rzecznika MŚP. Tym razem jako temat przewodni Konferencji z cyklu Prawo dla przedsiębiorców wskazano wsparcie państwa na rzecz MŚP.

W ocenie Komitetu Organizacyjnego, pomoc państwa udzielana w celu niwelowania skutków kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19 stanowi obecnie niezwykle doniosłe zagadnienie, zarówno z prawnego, jak i praktycznego punktu widzenia. 

Jedocześnie przed przedsiębiorcami pojawia się perspektywa uzyskania dodatkowego wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy, czy też z funduszy przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. 

Wobec powyższego podjęcie merytorycznej debaty na temat „pomocy kryzysowej” oraz „pomocy na rozwój” jest uzasadnione nie tylko z naukowego punktu widzenia, ale również odpowiada na aktualne potrzeby społeczne.

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2021r w formule online.

Szczegóły, program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Rzecznika MSP: Konferencja MSP

 

Źródło: Biuro Rzecznika MSP

Wróć