Wiadomości

II. Posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej


Podsumowanie naboru przedstawicieli Stron Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej do Grup roboczych, prace nad pakietem legislacyjnym, głosowanie na Koordynatorów Grup roboczych to zagadnienia poruszone podczas II posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej, któremu przewodniczył Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Spotkanie odbyło się 24 czerwca 2022 r.

Liczba sygnatariuszy Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej liczy obecnie już 215 stron. W najbliższym czasie nastąpi przyspieszenie realizacji postanowień Porozumienia, gdyż prace rozpoczną Grupy robocze pod przewodnictwem Koordynatorów - powiedział wiceminister Ireneusz Zyska podczas wystąpienia otwierającego II posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.

W ramach naboru przedstawicieli Stron Porozumienia do poszczególnych Grup roboczych zgłoszono:

  • G1 Wytwarzanie wodoru - 111 przedstawicieli
  • G2 Przesył dystrybucja i magazynowanie wodoru - 122 przedstawicieli
  • G3 Wykorzystanie wodoru - 131 przedstawicieli
  • G4 Stabilne otoczenie regulacyjne - 94 przedstawicieli
  • G5 System wsparcia finansowego - 105 przedstawicieli
  • G6 Rozwój kadr dla gospodarki wodorowej - 78 przedstawicieli
  • G7 Rozwój dolin wodorowych - 94 przedstawicieli

W trakcie spotkania wiceminister przedstawił Radzie Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej efekty prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na rzecz gospodarki wodorowej. Mowa tu m.in. o dwóch filarach pakietu legislacyjnego, jakim jest tzw. „Konstytucja dla wodoru”, którego celem jest uregulowanie rynku wodoru i stworzenie rozwiązań promujących wytwarzanie wodoru z OZE i wodoru niskoemisyjnego.

Posiedzenie było też okazją do sformalizowania uchwałami wyników głosowania na Koordynatorów Grup roboczych. W trakcie spotkania zaprezentowany został też program Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”, przedstawiono możliwości finansowania rozwoju technologii wodorowych, oraz omówiono harmonogram prac Rady Koordynacyjnej zawierający informacje o stanie realizacji naszych prac i jej dalszych planach.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wróć