Wiadomości

Instrument Łącząc Europę - polskie wnioski z obszaru transportu


Ministerstwo Rozwoju zweryfikowało wspólnie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (biorąc pod uwagę opinie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) i przekazało Komisji Europejskiej 30 wniosków o dofinansowanie ze środków instrumentu "Łącząc Europę".

Kwota ogólna ogłoszonego 5 listopada 2015 r. konkursu została podzielona na tzw. pulę ogólną – ok. 1,09mld euro dla wszystkich państw członkowskich oraz na specjalną pulę dla państw kohezyjnych, wynoszącą ok. 7,6 mld euro.

MR pozytywnie zaopiniował i przekazał do Komisji Europejskiej:
- 22 wnioski o dofinansowanie z puli dla państw kohezyjnych na kwotę całkowitą 3,11 mld euro, wtym 2,51 mld euro to przewidywany wkład UE. Wnioski dotyczą głownie inwestycji kolejowych PKP PLK S.A., m.in. na liniach E75, E30, E20, liniach dostępowych do portów morskich. Tym samym jeśli wszystkie planowane wnioski zostaną pozytywnie ocenione przez Komisję, koperta narodowa dla Polski zostanie wykorzystana jeszcze w tym konkursie;
- 8 wniosków o dofinansowanie z puli dla wszystkich państw członkowskich. Są to projekty realizowane przez polskie podmioty – łączna wartość wynosi 14,94 mln euro, wnioskowany wkład UE ok. 7,47 mln euro, oraz projekty realizowane w formule multi-applicant (wiele podmiotów – ich koszt to ok 280 mln euro). Wnioski w formule muli-applicant dotyczą głównie infrastruktury LNG.

Źródło: MR

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

(opr.pb)

Wróć