Wiadomości

„Certyfikacja wodorowa” wyrobów


Szanowni Państwo,

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, uprzejmie informuje iż, prowadzi projekt mający na celu opracowanie programów oceny zgodności wyrobów stosowanych w gospodarce wodorowej.

Projekt ten jest kontynuacją prac, które Instytut podjął przy opracowaniu „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” oraz wpisuje się w przyjętą w tym obszarze strategię Instytutu wytyczoną w „Strategicznych kierunkach rozwoju Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego na lata 2021-2025”.

Źródło: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Wróć